"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Designprocess 3

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska använda tidigare förkunskaper, kunskap och kompetens för att delvis självständigt initiera, kommunicera sin kunskap och kompetens och reflektera över sin egna kompetensnivå i relation till en framtida yrkesroll som industridesigner.

I momentet ska den studerande identifiera samtida designproblem som är intressanta för en samarbetspartner eller är relevant för en målgrupps behov och önskemål. Den studerande ska delvis självständigt formulera en projektbeskrivning för att senare tillämpa i kursen Projekt examensarbete. I momentet skiss ska den studerande fördjupa sina färdigheter och erfarenheter att arbeta med skiss som en kreativ process och att presentera ett slutförslag. I momentet ingår även att utveckla och sedan presentera sin kunskap och kompetens med sin egna portfölj i en simulerad arbetsintervjusituation.

  1. Projektplanering, 3 hp
  2. Skiss, 1.5 hp
  3. Designkommunikation 3, 3 hp

1. Projektplanering, 3 hp

I momentet ska den studerande självständigt identifiera ett samtida designproblem och skriva en projektbeskrivning med bland annat bakgrund-, målgrupps- och metodbeskrivning, konkurrensöversikt, tid- och arbetsplanering samt budget. Designproblemet ska formuleras utifrån behov och visioner från en identifierad samarbetspartner, organisation eller myndighet. Godkänd projektbeskrivning ligger till grund för tillämpning i kursen Projekt examensarbete.

2. Skiss, 1,5 hp.

I momentet ska den studerande fördjupa färdigheten att arbeta med olika material och tekniker för att framställa skisser exempelvis med hjälp av visualiseringsprogram. Den studerande ska exempelvis fördjupa kompetens att uttrycka sig med ett personligt skisspråk och individuell attityd.

3. Designkommunikation 3, 3 hp

Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media som exempelvis webb. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)