"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Didaktik för det flerspråkiga klassrummet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I Sverige och stora delar av världen använder barn och unga regelbundet flera språk och flerspråkighet kan anses vara en tillgång för både individen och samhället. Några av de frågor som fokuseras i denna kurs är: Hur kan utvecklingen av kompetens i flera språk stödjas i skolan? Hur kan elever med ett nationellt minoritetsspråk som första- eller andraspråk få utveckla det? Hur kan lärare stödja elever som inte har svenska med sig från en tidig ålder? Hur kan elevernas samtliga språkliga resurser tas tillvara i undervisningen i engelska och moderna språk? Efter en gemensam kursdel där vi bearbetar begrepp och teorier inom flerspråkighet och språkdidaktik genomför de studerande en individuell fördjupning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)