Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala och sociala medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse och kunskap om digitala och sociala mediers betydelser och användningsområden i samtiden. De digitala mediernas historiska utveckling diskuteras och problematiseras utifrån både etablerade och nya teorier om digitala medier och människors användning av dessa. Vidare behandlas frågor som rör ny kommunikationsteknik och deltagande i olika former. En röd tråd genom kursen är följande: Hur kan digitala och sociala medier fungera som resurs för produktion av kunskaper på individuell såväl som organisatorisk och kollektiv nivå? Vilka möjligheter och hinder kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar och små medie- och kommunikationsvetenskapliga studier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studieadministratör