Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Diskret matematik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen behandlar ett urval teman ur området diskret matematik.

Modul 1 (6.5 hp): Teori
Inom området enumerativ kombinatorik fördjupas behandlingen av induktion och rekursion samt räknetekniker för olika kombinatoriska objekt. I gränslandet mellan talteori och mängdlära behandlas den hierarkiska uppbyggnaden av talsystem baserat på den axiomatiska grunden för de naturliga talen. I anslutning till denna uppbyggnad behandlas funktioner och relationer i allmänhet, och ekvivalensrelationer i synnerhet.

Begreppet algoritm presenteras och analyseras med särskilt fokus på korrekthet och effektivitet. Exempel tas här i första hand från sortering och grafteori. Inom grafteoriområdet behandlas också grundläggande teoretiska resultat och klassiska problem med en översikt över tillämpningar.
 
Modulen avslutas med en introduktion till abstrakt algebra, där begreppen grupp, ring och kropp behandlas, och de välbekanta talsystemen samt moduloräkning sätts in i detta sammanhang.

Modul 2 (1 hp): Laborationer
I den laborativa modulen används digitala verktyg för att genomföra beräkningar med grund i kursens teoriinnehåll. Detta omfattar programmering i språket Python.

Anmälan och behörighet

Diskret matematik, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2022

Slutar

1 maj 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en kurs i algebra om minst 7,5 hp i vilket ska ingå talteori och kombinatorik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-75806

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman