Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Elnät

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar elnätets uppbyggnad, produktion och distribution av elenergi samt konsekvenser av störningar i elförsörjningen och hur dessa kan hanteras. Överföring av högspänd likström, HVDC, behandlas också. Dessutom behandlas skyddsutrustningar, säkringar, reläer samt beräkning av spänningsfall, kortslutningseffekter och strömmar i nätet. I kursen ingår belastningsberäkningar, kraftekonomi och elmarknaden, samt trefassystem med osymmetrisk belastning (distribution). Anläggningar (kablar, friledningar) ingår såväl som lågspänningsanläggningar, dess utförande och dimensionering utifrån normer och elföreskrifter. Kursen berör också Intelligenta nät.
Kursen behandlar:
- Sveriges elenergiförsörjning,
- stamlinjenätets uppbyggnad, ställverk, ställverksapparater,
- överföring av högspänd likström, HVDC,
- beräkning av spänningsfall, kortslutningseffekter, och strömmar i högspänningsnät,
- lågspänningsanläggningar, utförande och dimensionering utifrån normer och elföreskrifter,
- skyddsutrustningar, säkringar, reläer,
- störningar i elförsörjningen,
- studiebesök på ställverk/transformatorstation.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS).
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)