Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energiteknisk biologi

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen handlar om växtbiomassans beståndsdelar och produktion. Den utgår från den biologiska process, fotosyntesen, som är grunden för biomassa-produktionen. Vidare behandlas olika faktorer som reglerar produktionen t.ex. växternas mineralämnesbehov, samt deras växelverkan med mineralämnenas kretslopp. Tillika behandlar kursen biomassans sammansättning hos olika växter, samt användning inom sektorn bioenergi. Kursen inleds med en introduktion om grundläggande växtbiologiska begrepp.

Anmälan och behörighet

Energiteknisk biologi, 4,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 september 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 60%

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50903

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Olivier Keech