"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen behandlar ett område av etnografisk metod och etnografiskt hantverk där forskarens tolkande och skrivande står i fokus. Förståelse för etnografi som metod och genre fördjupas utifrån kulturvetenskapliga områden som t. ex. litterär etnografi och etnografisk fiktion, samt utifrån antropologiska skrivpraktiker. Frågor om vilka betydelser skrivande och författarskap har, både som metod och som framställningsform inom antropologi- och etnologiämnets historia är centralt för kursen. En utgångspunkt för kursen är att skrivande är en central del av det vetenskapliga arbetet i kvalitativa vetenskaper som utgår från etnografiskt material, och det är också något som många etnografer har teoretiserat kring. I kursen behandlas centrala idéer och perspektiv på akademiskt och etnografiskt skrivande, framförallt med utgångspunkt i antropologisk och feministisk tradition. Särskild vikt läggs vid hur kreativt skrivande kan vara en del av det etnografens metodiska hantverk samt även hur resultaten av etnografisk forskning kan skrivas fram i olika former.

Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Anmälan och behörighet

Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15109

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktpersoner för kursen är:
Matilda Marshall, Studieadministratör