Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evangeliernas Jesus och brevens Paulus: icke-språklig kandidatkurs i Nya testamentets exegetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på de nytestamentliga evangelierna, men även Paulus-texter studeras. Den språkliga och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet.

Kursen ger en kort orientering om det grekiska språket och användningen av en interlinear textutgåva. Den studerande läser evangelierna och ett flertal Paulus-brev i tre olika översättningar, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en nytestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium.
Kursen innehåller också litteraturstudier om Jesus, evangelierna, Paulus, samt nytestamentlig realia och tolkningshistoria.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Idé- och samhällsstudier