"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för arkeologiprogrammet

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen innebär att man under handledning självständigt skriver en uppsats i arkeologi/miljöarkeologi omfattande 30 hp. Arbetet kan med fördel knyta an till studentens fältarbeten och ev. studiepraktik inom ramen för arkeologiprogrammet. Uppsatsämnet utformas i samråd med kursansvarig lärare och programansvarig. Studenten förväntas själv vara aktiv i formulerandet av uppsatsämnet. Kursen utgör ett examensarbete för kandidatexamen inom arkeologiprogrammet

Kursen består av ett moment:

Moment 1: Uppsats (30 hp)

Studenten ska förutom uppsatsförfattandet också försvara uppsatsen på ett offentligt seminarium och själv vara opponent vid ett seminarium.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Peter Holmblad, Studievägledare