Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2018

Om kursen

Kursen innefattar ett självständigt arbete inom området Interaktionsteknik och design och är vanligtvis förlagd till näringslivs- eller högskolemiljö. Den innehåller problemlösning med ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet skall dessutom innehålla en fördjupningsdel där studenten visar att han/hon kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna. Fördjupningen ska relatera till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras enligt praxis. Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda och genomföra en opposition på ett annat examensarbete.

Anmälan och behörighet

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 22, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för Civilingenjörsexamen i Interaktionsteknik och design. Dessutom skall någon av kurserna Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design, 9.5 hp eller Student Conference in Computing Science, 7.5 hp  ingå. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54904

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare