Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen innefattar ett självständigt arbete inom området Interaktionsteknik och design och är vanligtvis förlagd till näringslivs- eller högskolemiljö. Den innehåller problemlösning med ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet skall dessutom innehålla en fördjupningsdel där studenten visar att han/hon kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna. Fördjupningen ska relatera till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras enligt praxis. Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda och genomföra en opposition på ett annat examensarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)