Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta görs genom att studenten identifierar och behandlar ett företagsekonomiskt problem inom vald inriktning. Kursen syftar vidare till att skapa kunskaper om, samt ge en förståelse för att självständigt planera, genomföra samt presentera en vetenskaplig rapport. Därtill avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter. Arbetet skall ha en empirisk förankring.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Uppsatskoordinatorer