"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i nationalekonomi för civilekonomexamen

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att öva färdigheter som är väsentliga i en yrkesverksamhet som civilekonom. Huvudmålet med denna kurs är att träna och utveckla förmågan att självständigt tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa en ekonomisk problemställning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare