"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar metodträning, datainsamling, dataanalys, rapportskrivning och försvar samt opponering av ett examensarbete som skall ha sin utgångspunkt i sexuell och reproduktiv hälsa. Kursen är en fördjupning i ämnet och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Aspekter på exempelvis genus, klass, etnicitet och forskningsetik behandlas i relation till det valda ämnet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad