Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Exkludering och diskriminering i IKT-miljöer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktionskurs som i bred mening behandlar sociologiska perspektiv på exkludering och diskriminering, och mer specifikt deras tillämpning i relation till IKT-miljöer. Kursen inriktas mot att ge grundläggande teoretisk och empirisk kunskap om olika kategoriserings- och diskrimineringsgrunder med en betoning på kön/genus. Kursen ger också en orientering i olika teoretiska perspektiv med relevans för förståelsen av maktstrukturer i samhället och hur dessa strukturer kan kopplas till förekomsten av diskriminerande och exkluderande praktiker.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen