"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Farmaceutisk praxis med författningar

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas följande områden, dels med avseende på regelverket kring dem men även praxisen kring hanteringen av dem; Verksamhet på apotek, expeditionsförfattningar inklusive receptföreskrifter, läkemedel inklusive handel och import, särskilda produkter, apotekshanterad sprit och narkotika, sjukdomsförmåner, smittskydd, etiska riktlinjer för apoteksverksamhet, god apotekssed, apotekspersonal som sjukvårdspersonal, tystnadsplikt och patientsäkerhet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Andy Wallman, Nadia Ferry Yassin