"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Farmakoterapi

  • Antal högskolepoäng 13,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller läkemedelsterapier inom sjukdomsområden som specificeras i aktuell studiehandledning. I kursen ingår också klinisk kemi innefattande tolkning av laboratorievärden samt journal. Kursen tar även upp läkemedel vid nedsatt njur- och leverfunktion, utsättning av läkemedel, biverkningar och interaktioner. Vidare ingår behandling av särskilda populationer som gravida/ammande, barn samt äldre.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)