"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Financial Management

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Denna kurs är avsedd för studenter som vill öka sin kunskap om praktiska tillämpningar av finansiell förvaltning och styrning. De fyra momenten ger studenterna möjligheter att anskaffa sig en hög expertisnivå inom centrala områden inom finansiell styrning och förvaltning, inklusive områden som bolagsvärdering, finansiering, investeringar, likväl som finansiell riskhantering. Även om varje enskilt moment inkluderar skilda aspekter av finansiell styrning och förvaltning så ligger moment 1-3 till grund för förståelsen av moment fyra.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Avancerad bokslutsanalys och värdering, 7.,5 hp

Moment 2. Avancerad företagsfinansiering, 7.5 hp

Moment 3. Investering, 7.5 hp

Moment 4, Riskhantering, 7.5 hpschema

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare