"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Finansiell ekonometri

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande metoder och begrepp inom empirisk finansiell ekonomi med fokus på prediktion av tillgångars avkastning, betydelsen av olika marknadsstrukturer, händelsestudier, CAPM, multifaktormodeller och nuvärdesrelationer. Kursen omfattar även metoder för att estimera och testa modeller inom empirisk finansiell ekonomi. Antaganden som ligger till grund för de olika modellerna, samt olika metodansatser inom finansiell ekonometri, studeras och utvärderas. Innehållet i kursen illustreras med enkla tillämpningar som använder relevant statistisk programvara.

Anmälan och behörighet

Finansiell ekonometri, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 februari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7 och 7,5 hp statistik eller matematisk statistik eller Ekonometri I D12 eller motsvarande och Finansiell ekonomi D2 eller Finansiell ekonomi II D21 eller Finansiell ekonomi 3 eller motsvarande. Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22105

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare