"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Finansiell ekonomi 3, räntebärande instrument

 • Antal högskolepoäng 7,5 hp
 • Nivå Avancerad nivå
 • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Det övergripande syftet med kursen är att beskriva vilka typer av räntebärande instrument som finns på marknaden, hur räntebärande instrument värderas samt kvantifiera hur känsligt värdet på ett räntebärande instrument är för en ränteförändring. Olika portföljvalsstrategier kommer också att presenteras och analyseras. 
 
Kursen behandlar följande områden:

 • Värdering av obligationer.
 • Avkastningsmått.
 • Prisvolatilitet.
 • Avkastningskurvan för räntebärande instrument med olika löptider.
 • Vilka faktorer som kan påverka en obligations avkastning och därmed avkastningskurvan för räntebärande instrument.
 • Räntemodeller.
 • Analys av "embedded options".
 • Aktiv portföljförvaltning av obligationer.
 • Ränteterminer, ränteoptioner och ränteswappar.

Anmälan och behörighet

Finansiell ekonomi 3, räntebärande instrument, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

14 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7. Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22106

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare