Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förändring och lärande i organisationer för psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Syftet med denna kurs är att förmedla kunskap om och färdigheter i att utveckla organisationer. Kursen vidareutvecklar studenternas kunskap om och förståelse av människan i sociala och organisatoriska kontexter, samt gruppers dynamik och utvecklingsprocesser.

Kursen svarar mot psykologprogrammens nationella kunskapsmål om fördjupad kunskap i psykologiska metoder för utredning och åtgärder avseende organisationer, samt färdigheter i att självständigt planera förebyggande utvecklings och förändringsarbete med inriktning på organisationer och miljöer. Även det nationella målet om förmåga att identifiera etiska aspekter på eget utvecklingsarbete berörs.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)