Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förbränning, förgasning och pyrolys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande och fördjupade kunskaper om kemiska förlopp i komplexa högtemperaturprocesser, framför allt förbränning, förgasning och pyrolys, samt hur dessa kan styras och kontrolleras. Kursen inleds med termokemiska modeller för kemisk jämvikt. Även reaktivitet i form av kinetik och tillgänglighet behandlas. Vidare behandlas beräkning av mass- och energibalanser, gasvolymer, emissionshalter vid varierande process förhållanden och bränslen, samt hur driftproblem och emissioner kan reduceras. Därtill kommer ett avsnitt om ask- och aerosolbildningsmekanismer samt mekanismer för bildning av miljöstörande emissionskomponenter med fördjupning i termokemisk jämviktsmodellering av oorganiska system. I de laborativa momenten läggs stor vikt vid datorsimuleringar av system som har tydliga processtillämningar. Flera praktiska exempel från industriella tillämpningar såväl som aktuella forskningsfrågor behandlas under kursen.
Kursen uppdelad i två moment:
1. Bränsleomvandling och processkännedom, 3.5 hp (Fuel conversion and process knowledge, 3.5 ECTS);
2. Termokemisk jämviktsmodellering och processanalys, 4 hp (Thermochemical equilibrium modeling and process analysis, 4 ECTS).
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)