Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fördjupning inom vetenskaplig metodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Vill du arbeta som fysioterapeut utomlands eller vill du öka din vetenskapliga kunskap för att t ex börja med forskning? Kursen förbereder för vetenskapligt arbete och ingår i vår masterexamen vilket är en examen som kan krävas för att få arbeta utomlands. Kursen vänder sig även till dig som har ansvar för evidensbaserad hälso- och sjukvård eller arbetar inom innovativa organisationer. Under kursen fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig metod. Kursen innehåller också träning i att presentera resultat både muntligt och skriftligt för olika målgrupper som ex vis allmänhet eller kollegor med betoning på uppläggning och framförande.
Du kan välja att själv profilera din utbildning eftersom stora delar av kursen utgörs av valbara moment som exempelvis vidarebearbetning av manus inför publikation, utarbetande av studieprotokoll inom eget valt område, granskning/utvärdering av och reflektion/diskussion kring olika typer av manus/artiklar.
Kursen ger stor frihet vad gäller inriktning och uppläggning och du kan också i princip läsa var och när du vill eftersom stora delar av kursen är nätbaserad.
Undervisningen sker på engelska om internationella studenter deltar i kursen.
Kursen har en sammankomst på kursorten om 2-3 dagar samt 2 nätträffar.

Anmälan och behörighet

Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Upplägg för distanskurs

En sammankomst i Umeå om 2-3 dagar samt 2 nätträffar.

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs Vetenskaplig teori och metod, avancerad nivå, 15 högskolepoäng samt Självständigt arbete, 30 högskolepoäng. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-35615

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Birgit Enberg, Ann Sörlin