Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupning inom vetenskaplig metodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Vill du arbeta som fysioterapeut utomlands eller vill du öka din vetenskapliga kunskap för att t ex börja med forskning? Kursen förbereder för vetenskapligt arbete och ingår i vår masterexamen vilket är en examen som kan krävas för att få arbeta utomlands. Kursen vänder sig även till dig som har ansvar för evidensbaserad hälso- och sjukvård eller arbetar inom innovativa organisationer. Under kursen fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig metod. Kursen innehåller också träning i att presentera resultat både muntligt och skriftligt för olika målgrupper som ex vis allmänhet eller kollegor med betoning på uppläggning och framförande.

Du kan välja att själv profilera din utbildning eftersom stora delar av kursen utgörs av valbara moment som exempelvis vidarebearbetning av manus inför publikation, utarbetande av studieprotokoll inom eget valt område, granskning/utvärdering av och reflektion/diskussion kring olika typer av manus/artiklar.

Kursen ger stor frihet vad gäller inriktning och uppläggning och du kan också i princip läsa var och när du vill eftersom stora delar av kursen är nätbaserad.

Undervisningen sker på engelska om internationella studenter deltar i kursen.

Kursen har en sammankomst på kursorten om 2-3 dagar samt 2 nätträffar.

Anmälan och behörighet

Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Två nätträffar samt en Campusträff.

Behörighetskrav

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i sjukgymnastik/fysioterapi eller arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs Vetenskaplig teori och metod, avancerad nivå, 15 högskolepoäng samt Självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 37 100 kr. Total studieavgift: 37 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-35615

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Fysioterapi
Kontaktpersoner för kursen är:
Birgit Enberg, Ann Sörlin