Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företaget, miljön och samhället

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kan ett framgångsrikt företagande samtidigt vara värdefullt för samhället? Har ett företag ansvar för samhället utöver det till aktieägarna? Kan företag och deras affärsmetoder bidra till lösningen av miljömässiga problem? Finns det en affärsmässig motivering, ett lönsamhetsfall, för att ett företag ska vara proaktivt på miljöområdet och utöva "självreglering" som sträcker sig utöver krav från reglerande myndigheter? Detta är aktuella frågor som berör de flesta företag i vår nutid och frågorna är också huvudfokus för kursen.

Bilden som målas upp under kursen är att lönsamhet och proaktivt miljöarbete är potentiellt kompatibla; det finns gott om exempel på företag som uppfyller båda kriterierna, dvs. de gör frivilliga insatser för miljön samtidigt som de är lönsamma och ger en bra avkastning till investerare. I kursen försöker vi förstå varför det "gröna" företaget uppstår och hur det skiljer sig från andra. När är lönsamhet och proaktivt miljöarbete kompatibla, och hur kan ett företag arbeta för att förena dem? Vi utvecklar en generell ekonomisk-teoretisk ram för att tänka på dessa frågor. Vi spenderar tid att diskutera förhållandet mellan företag och statliga samt icke-statliga organisationer (NGOs) och den roll de spelar för att ge incitament för företag att agera ansvarsfullt.

Anmälan och behörighet

Företaget, miljön och samhället, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-23030

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Nationalekonomi, Handelshögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare