"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Förlossningskonst II

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupade studier om förlossning och puerperalvård med målsättningen att bevara det normala normalt, samt kunskap om komplikationer och hur dessa ska kunna undvikas, upptäckas och minimeras. Teori varvas med praktisk träning/varierande fallövningar gällande övervakning av kvinnan och barnet samt undersökningsmetoder tillämpbara inom området. Kursen omfattar träning och handläggning av farmakologiska/icke farmakologiska smärtlindringsmetoder samt handläggning av förlossningsrelaterade rupturer och fördjupad träning i sutureringsmetoder ges. Vidare tränas och fördjupas kunskapen om hur barnmorskor kan tillgodose föräldrars behov av stöd, närvaro och information omkring födelsen inklusive amning/uppfödning av det nyfödda barnet. En teoretisk och praktisk påbyggnad ges i observation och vård av barn som kräver särskilt omhändertagande under nyföddhetsperioden inklusive NHLR (Neonatal Hjärt-Lung-Räddning). Under kursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ökar studenten självständighet gällande handläggning av den okomplicerade förlossningens olika faser. Studenterna samlar in underlag gällande avvikande CTG (registrering av fostrets hjärtslag och kvinnans livmodersammandragningar) och etiska dilemman. Som en del av kursen tränar sig studenterna i retoriskt skrivande relaterat till barnmorskeprofessionen och innefattar ett valt perspektiv såsom exempelvis genus, sexualitet, etik, funktionsnedsättning, etnicitet etc.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad