"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Förlossningskonst III

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupade studier om okomplicerad och komplicerad förlossnings- och puerperalvård med målsättningen att bevara det normala normalt samt en fortsatt fördjupad kunskap och handläggning om komplikationer och hur dessa ska kunna undvikas, upptäckas och minimeras. Teori varvas med praktisk träning/varierande fallövningar gällande komplicerade och akuta situationer, som exempelvis sugklocka, tångförlossning, säte, skulderdystoci etc samt undersökningsmetoder tillämpbara inom området. Kursen omfattar fortsatt fördjupad träning och handläggning av farmakologiska/icke farmakologiska smärtlindringsmetoder samt handläggning av förlossningsrelaterade rupturer och suturering. Vidare sker en fortsatt fördjupning av hur barnmorskor kan tillgodose föräldrars olika behov av stöd, närvaro och information omkring födelsen, inklusive amning/uppfödning av det nyfödda barnet. Under kursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ökar kraven på studentens självständighet ytterligande gällande handläggning av den okomplicerade förlossningens olika faser och inom ramen för barnmorskeprogrammet ska 50 förlossningar uppnås. Vidare tränar de sig i att kommunicera och hantera komplexa och akuta situationer. Studenterna tränas i att bedöma avvikande CTG (registrering av fostrets hjärtslag och kvinnans livmodersammandragningar) samt föreslå adekvata åtgärder vid avvikande kurvor. I kursen tränar sig studenterna i vetenskapligt skrivande kopplat till barnmorskeprofessionen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad