"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning och utvecklingsarbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar skolforskning och metoder för utvecklingsarbeten, vilket inbegriper forskningsmetodik och litteraturstudier inom den studerandes verksamhetsområde. Verksamheten i skolan diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt liksom relationen mellan forskning och utvecklingsarbete.

Magisterkursen bedrivs på avancerad nivå och ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)