Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning och utvecklingsarbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Denna kurs behandlar skolforskning och metoder för utvecklingsarbeten, vilket inbegriper forskningsmetodik och litteraturstudier inom den studerandes verksamhetsområde. Verksamheten i skolan diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt liksom relationen mellan forskning och utvecklingsarbete.

Magisterkursen bedrivs på avancerad nivå och ansvarig institution är Institutionen för estetiska ämnen. I kurserna kan studierna inriktas antingen mot estetiska ämnen med gestaltning som en del av slutexaminationen, eller mot estetiska ämnen med en mer allmänt hållen utbildningsvetenskaplig inriktning. Studietakten är på halvfart och kursen bedrivs som en distanskurs med 2 träffar per termin. Efter avslutade och godkända magisterkurser om sammanlagt 60 hp kan magisterexamen utfärdas i huvudområdet Pedagogisk yrkesverksamhet efter ansökan till examensenheten vid Umeå universitet.

Anmälan och behörighet

Forskning och utvecklingsarbete, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen har två obligatoriska kursträffar på campus, Umeå universitet. Varje träff omfattar 1-2 dagar.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-66208

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)