"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsmetodik och statistik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla grundläggande kunskap om vetenskaplig teori och metod för att ge verktyg att beskriva, använda och kritiskt granska vetenskapliga texter och metoder. Förmågan att muntligt och visuellt presentera resultat för åhörare tränas också.

Kursen behandlar olika forskningsansatser och deras tillämpning i idrottsinriktad forskning inom medicin och fysiologi med fokus på träning för hälsa och prestation. Vidare behandlas och diskuteras forskningsetiska frågor relaterade till planering och genomförande av studier på människor. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, samt insamling, bearbetning, tolkning och presentation av data utifrån ett objektivt förhållningssätt. I kursen övas även grundläggande statistisk analys genom utförande av statistiska uppgifter med lärarstöd.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Apostolos Theos, Christer Malm