Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Franska B

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022
Med språk kan man kommunicera med omvärlden

För Joacim öppnades dörrar när han kunde ha enklare konversationer med folk på ett annat språk.

Anna läser franska på distans

Att läsa språk på kvartsfart är en rolig kontrast till civilingenjörsstudierna. Skönt att det är flexibelt.

Bachar pluggar franska på distans

Jobbar som lärare och siktar mot att få en lärarlegitimation.

Språkstudier öppnade dörrar för två systrar

Deras gemensamma språkintresse är en del av vardagen.

Om kursen

Franska B erbjuder ämnesmässig fördjupning och breddning. Förutom grammatik studeras även översättning och idiomatik. Ämnena språkhistoria och nutida franska erbjuder också kunskaper om hur språket av idag kontinuerligt utvecklas utan att förlora sin identitet. Litteraturstudierna fördjupas och inriktas alltmer mot litteraturhistoria och kritisk analys medan den studerandes förmåga utvecklas att inhämta och kritiskt granska information om samhällsföreteelser.

Anmälan och behörighet

Franska B, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska ingå.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp).

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-14299

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)