"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysioterapi - examensarbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla förmåga att praktiskt tillämpa vetenskaplig metod för att studera ett område inom ämnet fysioterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i ett examensarbete. Såväl presentation och försvar av egna examensarbetet som opposition av annan studerandes examensarbete ingår i kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)