"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Sommartermin 2023

Om kursen

Kursen belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd anpassat till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Denna kurs inriktar sig specifikt mot aktörer inom träning- och hälsobranschen, föreningslivet, samt övriga organisationer där fokus på hälso- och livsstilsvägledning förekommer. Kursen belyser de fysiologiska mekanismer som sker i kroppen i samband med träning, utvärderar lämpliga och individanpassade träningsmetoder, samt analyserar olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet. Vidare beskrivs hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomstillstånd vid olika diagnoser. Kursen lyfter fram hur förskrivning av fysisk aktivitet på recept praktiskt går tillväga och har i samband med detta även inslag av motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Således tillämpar kursen ett helhetsperspektiv på hur fysisk aktivitet och hälsa kan användas i förebyggande och behandlande syfte, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt hälsoarbete inom näringsliv, föreningsliv och kommunala organisationer.

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015-2017. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-instruktör, vilken har kompetens och färdighet i att utforma och planera fysisk aktivitet och träning för sjukdomsprevention och behandling. KRAFT-instruktören har även kompetens att vidareutveckla och genomföra ordinerad fysisk aktivitet hos patienter med olika sjukdomstillstånd.

Anmälan och behörighet

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Sommartermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

5 juni 2023

Slutar

27 augusti 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Avklarade studier om minst 30 högskolepoäng inom utbildningsprogram med fokus på främjande av hälsa och fysisk aktivitet, såsom tränarprogram, idrottsvetenskapliga program, kostvetarprogram, idrottspedagogiska program, idrottpsykologiska program, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 22 013 kr. Total studieavgift: 22 013 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-93060

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 17 februari 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 mars 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Livsmedicin
Kontaktperson för kursen är:
Eva Holmström