"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar fördjupade studier av vanliga/centrala problemområden hos den geriatriska patienten som innefattar såväl etiologi, patofysiologi, symtombild, diagnostik, prevention, behandling och rehabilitering av den äldre patienten. Dessa områden studeras ur ett omvårdnads- såväl som ur ett medicinskt perspektiv. I kursen belyses även läkemedelsbehandling och dess biverkningar av den geriatriska patienten. Åldrandet belyses ur olika vetenskapliga perspektiv, så som; biologiskt-, medicinskt-, socialt-, omvårdnads- psykologiskt- och intersektionellt perspektiv.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad