"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Global förändringsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen tar upp nyckelbegrepp och teorier som ligger till grund för global förändringsvetenskap och de transformationer i jordsystemet som pågår i samband med antropocen. Kursen har två moduler som löper parallellt:

Modul 1: Teori 9 hp: Ett fördjupat teoriblock med fokus på nyckelelement i global förändring. Detta kommer att inkludera att ta upp nyckelämnen som relaterar till miljökonsekvenser av klimatförändringar, markanvändning, föroreningar och förändringar av biologisk mångfald, och det kommer att inkludera perspektiv grundade i ekologi, geovetenskap och miljövetenskap.

Modul 2: Projekt, 6 hp: Skrivande av en litteraturbaserad kritisk översiktsartikel, och muntlig presentation av den, om ett snabbt rörligt eller spännande ämne inom det allmänna området global förändringsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Global förändringsvetenskap, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

180 hp varav 60 hp biologi, ekologi, geovetenskap eller miljövetenskap eller motsvarande kunskaper.
Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50113

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
David Wardle