"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande logik och modellteori

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen tar upp satslogik, predikatlogik och modellteori. Under kursen behandlas begrepp som syntax, semantik, bevis, sundhet och fullständighet, likhet, Horn-formler, unifiering och resolution.

Det krävs förtrogenhet med formella logiska system för att förstå grundläggande begrepp inom många datavetenskapliga områden såsom databaser, vetenskapliga beräkningar och maskininlärning. Modul 1 skapar den här förtrogenheten genom att förmedla logikens begrepp och tekniker ur en datavetenskaplig synvinkel.

Särskild vikt läggs på (i) skillnaden mellan logiskt sanna påståenden och bevis, dvs. definitionen av begreppet logisk sanning å ena sidan och utvecklandet av formella system för att härleda sanningsvärdet av ett påstående å andra sidan, (ii) algoritmiska aspekter på bevissystem med tonvikt på resolution och (iii)  modeller för logiska system och hur dessa används för att verifiera egenskaper.

Modul 2 ger färdighetsträning inom logik genom ett antal obligatoriska uppgifter. Modulen illustrerar teori från modul 1, exempelvis genom uppgifter i logikprogrammering och ger studenten möjligheten att använda definitioner, notationer och formella system i praktiken.

Anmälan och behörighet

Grundläggande logik och modellteori, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 7.5hp inom diskret matematik (tex Introduktion till diskret matematik, 5MA143) och en grundläggande kurs i programmeringsmetodik om minst 7.5hp (tex 5DV157, 5DV158, 5DV176 eller 5DV177) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57205

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)