Hoppa direkt till innehållet
printicon

Grundläggande logik och modellteori

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2019

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen tar upp satslogik, predikatlogik och modellteori. Under kursen behandlas begrepp som syntax, semantik, bevis, sundhet och fullständighet, likhet, Horn-formler, unifiering och resolution.

Det krävs förtrogenhet med formella logiska system för att förstå grundläggande begrepp inom många datavetenskapliga områden såsom artificiell intelligens, databassystem och beräkningsteori. Under kursen skapas den här förtrogenheten genom att förmedla sats- och predikatlogikens begrepp och tekniker ur en datavetenskaplig synvinkel. Även temporal logik behandlas i samband med att modellteori diskuteras.

Särskild vikt läggs på
* skillnaden mellan sanning och bevis, dvs. definitionen av begreppet sanning å ena sidan och utvecklandet av formella system för att härleda sanningsvärdet av ett påstående å andra sidan

* algoritmiska aspekter på bevissystem med tonvikt på resolution

* modeller för logiska system och hur dessa används för att verifiera egenskaper.

Anmälan och behörighet

Grundläggande logik och modellteori, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

3 november 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs, Introduktion till diskret matematik (5MA008) och en grundläggande kurs i programmeringsmetodik (tex 5DV104, 5DV105, 5DV106 eller 5DV114) eller motsvarande kunskaper. Dessutom är det en stark rekommendation att ha läst ytterligare minst en kurs i matematik och/eller kursen Datavetenskapens grunder (5DV037).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57241

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap