"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbarhetsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen syftar till att ge en fördjupning av central teoribildning inom det tvärvetenskapliga vetenskapsområdet Hållbarhetsvetenskap. Studenterna introduceras i de komplexa miljöproblem som karaktäriserar det aktuella tillståndet i världen vad gäller stora hållbarhetsutmaningar (klimatförändringar, biologisk mångfald, etc.). Begrepp såsom resiliens, risk- och systemanalys utgör centrala beståndsdelar i kursen. Kursen använder sig av en så kallad utmaningsdriven pedagogik, och är indelad i två moduler (en teori- och en projektmodul), vilka kommer att löpa parallellt under kursen.

Anmälan och behörighet

Hållbarhetsvetenskap, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inkluderande examensarbete inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-59203

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Heidi Burdett