Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hållbart skogsbruk

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen fokuserar på förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. Ett skogligt mångbruk beskrivs. Bevarandebiologiska aspekter som hur virkesbruk, betesdrift och odling påverkar skogliga ekosystem behandlas. Olika skogstyper gås igenom, liksom inventeringsmetoder. Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av bränder, torka, stormar, svamp och insektsangrepp studeras, liksom interaktioner mellan olika skogslevande organismer. En längre exkursion görs, liksom ett eget fördjupningsarbete.

Anmälan och behörighet

Hållbart skogsbruk, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

21 januari 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Veckoslut, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

5 st

Upplägg för distanskurs

Datum ej fastställda.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-50206

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Stig-Olof Holm, kursansvarig