"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen omfattar grunderna i uppbyggnaden av hälsosystem: organisation, regelverk, finansiering och produktion.

Jämförande analyser av olika länders hälsosystem och den värdegrund de vilar på görs. Hälsosystem som en social determinant för hälsa och behovet av att stärka hälsosystemen för att uppnå mer av jämlikhet diskuteras också.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: förklara grundläggande begrepp avseende organisationen av hälsosystem; förklara grundläggande begrepp i mikroekonomisk teori; redogöra för hur man med mikroekonomisk teori kan analysera frågor om befolkningens hälsa och om finansiering, produktion och organisation av hälso- och sjukvård; göra jämförande analyser av hälsosystemen i olika länder; diskutera begreppen "hälsossystem och rättigheter" samt "hälsosystem som sociala determinanter för hälsa".

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. All undervisningen sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, 5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

4 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt Engelska B/6.

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 12 367 kr. Total studieavgift: 12 367 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30409

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

15 januari 2024

Slutar

4 februari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt Engelska B/6.

 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 12 367 kr. Total studieavgift: 12 367 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3083

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Selin