Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Hälsofrämjande omvårdnad - teorier och forskningsmetoder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar teorier och modeller med anknytning till omvårdnad och egenvårdstöd samt allmänt folkhälsoarbete. Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. Även systematisk litteraturgenomgång samt kvalitativa metoder för datainsamling och analys ingår och tränas under kursen. Forskningsetiska ställningstaganden behandlas i kursen. Utöver vetenskapliga och forskningsetiska aspekter på hälsofrämjande arbete behandlas etiska och samhälleliga aspekter på hälsopromotion och prevention, där bland annat hälsoekonomiska och intersektionella perspektiv ingår.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad