Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handledd studiepraktik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att omsätta utbildningens teoretiska inslag i praktisk verksamhet. Kursen syftar därutöver till att utveckla kunskaper och färdigheter som skall komma till användning dels i fortsatta studier, dels i det framtida arbetslivet. Syftet med kursen uppnås i form av handledd studiepraktik som kan göras inom offentlig förvaltning, organisationer eller företag, i Sverige eller utomlands.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Nationalekonomi, Handelshögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare