Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ideella organisationer och ledarskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Denna kurs ger en fördjupning inom det vetenskapliga området ideella organisationer och ledarskap. Kursen behandlar teorier och forskning kring flera delområden såsom idéburna organisationer, volontärarbete och sociala rörelser. Den första modulen fokuserar på hur organisations- och ledarskapsfaktorer motiverar människor att arbeta för ideella organisationer. Den andra modulen fokuserar på organisationens och ledarskapets roll inom sociala rörelser, både i relation till interna sammanhang för organisationens deltagare och externa aktörer i förhållande till omvärlden. Genom kursens gång kommer dessa ämnen knyta an till studentens egna praktiska erfarenheter av ideella organisationer.Kursen ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Ideella organisationer och ledarskap, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

22 mars 2023

Slutar

4 juni 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-26503

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 oktober 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen