Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ideella organisationer och ledarskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Denna kurs ger en fördjupning inom det vetenskapliga området ideella organisationer och ledarskap. Kursen behandlar teorier och forskning kring flera delområden såsom idéburna organisationer, volontärarbete och sociala rörelser. Den första modulen fokuserar på hur organisations- och ledarskapsfaktorer motiverar människor att arbeta för ideella organisationer. Den andra modulen fokuserar på organisationens och ledarskapets roll inom sociala rörelser, både i relation till interna sammanhang för organisationens deltagare och externa aktörer i förhållande till omvärlden. Genom kursens gång kommer dessa ämnen knyta an till studentens egna praktiska erfarenheter av ideella organisationer.

Kursen ges på engelska.

Anmälan och behörighet

Ideella organisationer och ledarskap, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). Sökande inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation har platsgaranti till denna kurs. Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-26503

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen