"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Identitet och makt i sociala medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för sociala mediers betydelse och användning. Under kursen studeras sociala mediers tekniska förutsättningar, historiska utveckling samt olika användningsområden. Särskilt fokus läggs vid identitetsutveckling och maktrelationer i sociala medier.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik