"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrott och hälsa 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Innehållet i kursen anpassas mot den skolform som studenten avser att utbilda sig i.

Modul 1: lärande och utveckling i ett rörelseperspektiv, 10,5 hp
Learning and development in a movement perspective, 10.5 credits

Innehållet i modulen presenteras i form av två kunskapsområden (KO): KO Boll och hälsa samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i dessa kunskapsområden i denna modul är: inom KO Boll och hälsa; bollek och målspel, inom KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa: lek, grundrörelser, rytmik och traditionella danser.

I modulen behandlas barns och ungdomars utveckling och lärande ur ett rörelsedidaktiskt perspektiv varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls.

Undervisning i idrott och hälsa behandlas ur ett samhälleligt perspektiv. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till rörelse, fysisk aktivitet och lärande diskuteras och prövas.

Under modulen behandlas vetenskapligt skrivande med grundläggande formalia, form och struktur, källkritiskt förhållningssätt samt metoder att söka vetenskaplig information. Observation som vetenskaplig metod och hantering av observationsdata behandlas.

Studenten planerar, genomför och utvärderar olika undervisningsmoment i skolämnet idrott och hälsa med förankring i skolans styrdokument med tonvikt på alla elevers lärande. Digital videoteknik som pedagogiskt verktyg introduceras.

Modul 2:  Grundläggande undervisning och lärande i friluftsliv, 2,5 hp

Fundamental teaching and learning in Friluftsliv, 2.5 credits

Innehållet i modulen presenteras i form av Kunskapsområdet (KO) friluftsliv och hälsa. Det rörelsedidaktiska innehållet som behandlas i detta kunskapsområde är grundläggande friluftsliv i olika miljöer under vinterförhållanden.

Modul 3: Ledarskap för lärande i idrott och hälsa, 5 hp
Leadership for Learning in Physical Education and Health, 5 credits

I modulen behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas.

Modul 4: Kost och hälsa, 4,5 hp
Nutrition and Health. 4.5 credits

I modulen behandlas grundläggande näringslära med tonvikt på barn-och ungdomars behov av energi- och näringsämnen med utgångspunkt från nordiska näringsrekommendationer. Livsmedels energi- och näringsinnehåll studeras. I modulen bearbetas frågor kring barn- och ungdomars matvanor, matens betydelse vid fysisk aktivitet,  vegetarisk kost samt de vanligaste födoämnesreaktionerna. Forskningsmetoder inom det kostvetenskapliga området ingår.

Modul 5: Idrottsmedicin - grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Sports Medicine - fundamental anatomy and physiology, 7.5 credits

I modulen behandlas rörelseapparatens (skelett, leder och muskler) tillämpade anatomi och rörelselära. Dessutom introduceras studenterna i hur man förebygger skador vid idrott och motion samt akutomhändertagande av vissa skador. Kroppens grundläggande fysiologiska funktion med grundläggande kemi, cirkulation, metabolism, endokrina funktion gås igenom. Även faktorer som påverkar prestationsförmågan som biologiska respektive fysiologiska funktioner ingår.

Av kursens innehåll motsvarar andelen ämnesdidaktik inklusive metodik 5,5 hp

Anmälan och behörighet

Idrott och hälsa 1, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 104 650 kr. Total studieavgift: 104 650 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-72021

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Camilla Jonsson