Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid Pedagogiska institutionen

Utbildning på forskarnivå

Intresserad av att börja forska?

Student

Information till institutionens studenter

statistik_utbildning2.jpg

Ämnet pedagogik

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där problemområden som bl a olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, undervisning och lärande behandlas. Pedagogik är ett ämne för dig som är intresserad av exempelvis interaktion mellan människor, lärandeprocesser, ledarskap, digitalisering och organisationsutveckling inom verksamheter så som offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv.

Pedagogiska institutionen i Umeå

Vid Pedagogiska institutionen arbetar ca 80 lärare. Inom institutionens breda utbildningsutbud studerar ca 900 studenter per år.

Utbildningsutbudet är organiserat inom Lärarutbildning samt Samhällsvetenskaplig utbildning. Inom lärarutbildning är institutionen involverad i flera av lärarprogrammen genom kurser som; Ämneslärare som profession, Lärande och undervisning samt Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande samt Specialpedagogik. Institutionens kurser inom samhällsvetenskap återfinns i exempelvis: Idrottsvetenskapliga programmet, BIT-programmet samt Personalvetarprogrammet.

Vid Pedagogiska institutionen finns även ett flertal fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Via det fristående kursutbudet så har du som student möjlighet att ta såväl en kandidat- som en magisterexamen i pedagogik.

Sex verksamhetsområden

Institutionens verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden, i vilka både forskning och kursutveckling sker. Varje kurs som institutionen ger tillhör något av dessa områden. Läs mer.

Didaktik, utvärdering och bedömning

Lärande och IKT

Idrottspedagogik

Specialpedagogik

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Genus och pedagogiska processer i samhället