Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid Pedagogiska institutionen

statistik_utbildning2.jpg

Ämnet pedagogik

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där problemområden som bl a olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, undervisning och lärande behandlas. Pedagogik är ett ämne för dig som är intresserad av exempelvis interaktion mellan människor, lärandeprocesser, ledarskap, digitalisering och organisationsutveckling inom verksamheter så som offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv.

Pedagogiska institutionen i Umeå

Vid Pedagogiska institutionen arbetar ca 80 lärare. Inom institutionens breda utbildningsutbud studerar ca 900 studenter per år.

Utbildningsutbudet är organiserat inom Lärarutbildning samt Samhällsvetenskaplig utbildning. Inom lärarutbildning är institutionen involverad i flera av lärarprogrammen genom kurser som; Ämneslärare som profession, Lärande och undervisning samt Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande samt Specialpedagogik. Institutionens kurser inom samhällsvetenskap återfinns i exempelvis: Idrottsvetenskapliga programmet, BIT-programmet samt Personalvetarprogrammet.

Magisteråret

Vid Pedagogiska institutionen finns även ett flertal fristående kurser på såväl grund- som avancerad nivå. Via det fristående kursutbudet så har du som student möjlighet att ta såväl en kandidat- som en magisterexamen i pedagogik.

Mer om vårt magisterår

Sex verksamhetsområden

Institutionens verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden, i vilka både forskning och kursutveckling sker. Varje kurs som institutionen ger tillhör något av dessa områden. 

Didaktik, utvärdering och bedömning

Lärande och IKT

Idrottspedagogik

Specialpedagogik

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Genus och pedagogiska processer i samhället

Utvärderingar för utveckling

Våra studenters åsikter om våra kurser och program är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Därför samlar vi in utvärderingar efter varje avslutad kurs. Här hittar du sammanställningar av dessa.

Pedagogiska institutionens utvärderingar