"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning vid Pedagogiska institutionen

statistik_utbildning2.jpg

Ämnet pedagogik

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där problemområden som bl a olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, undervisning och lärande behandlas. Pedagogik är ett ämne för dig som är intresserad av exempelvis interaktion mellan människor, lärandeprocesser, ledarskap, digitalisering och organisationsutveckling inom verksamheter så som offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv.

Pedagogiska institutionen i Umeå

Vid Pedagogiska institutionen arbetar ca 80 lärare. Inom institutionens breda utbildningsutbud studerar ca 900 studenter per år.

Utbildningsutbudet är organiserat inom Lärarutbildning samt Samhällsvetenskaplig utbildning. Inom lärarutbildning är institutionen involverad i flera av lärarprogrammen genom kurser som; Ämneslärare som profession, Lärande och undervisning samt Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande samt Specialpedagogik. Institutionens kurser inom samhällsvetenskap återfinns i exempelvis: Idrottsvetenskapliga programmet, BIT-programmet samt Personalvetarprogrammet.

Magisterprogram i pedagogik

Har du kandidatexamen inom pedagogik och vill plugga vidare på avancerad nivå? Är du intresserad av olika perspektiv på arbetslivspedagogik? Vill du plugga pedagogik på heltid och helt nätbaserat under ett år och därefter kunna ansöka om en magisterexamen i pedagogik?

Mer om vårt magisterprogram.

Sex verksamhetsområden

Institutionens verksamhet är indelad i olika verksamhetsområden, i vilka både forskning och kursutveckling sker. Varje kurs som institutionen ger tillhör något av dessa områden. 

Didaktik, utvärdering och bedömning

Lärande och IKT

Idrottspedagogik

Specialpedagogik

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Genus och pedagogiska processer i samhället

Utvärderingar för utveckling

Våra studenters åsikter om våra kurser och program är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Därför samlar vi in utvärderingar efter varje avslutad kurs. Här hittar du sammanställningar av dessa.

Pedagogiska institutionens utvärderingar

Aktuellt inom utbildning

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare 2021

Grattis Peter Bergström och Fanny Pettersson som utsetts till årets pristagare!

Årets lärare på Personalvetarprogrammet

Grattis till Johan Örestig och Ulrika Widding som utnämnts i år - igen!

Simutbildning i samarbete

Lärarstudenter vid Umeå universitet har gett extra simundervisning till nyanlända elever.

Lärarintervjuer: snabba frågor och svar

Ny uppdragsutbildning för blivande lärare

Intervju med Monica Liljeström som är en av lärarna på kursen "Introduktion till läraryrket".

VFU under COVID-19-pandemin

Gunilla Näsström och lärarlaget fick på kort tid planera om den verksamhetsförlagda utbildningen.

Fjärrundervisning

Jörgen From, med lång erfarenhet av webbaserad utbildning, berättar om samarbetet med norrländska kommuner.

Senast uppdaterad: 2023-02-16