"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsmedicin för läkare

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen ger kunskaper inom det idrottsmedicinska vetenskapsområdet där de fördjupade teoretiska kunskaperna i idrottstraumatologi integreras med praktiska undersökningsmoment och verkliga CASE gällande idrottsskador. Vidare innehåller kursen en idrottsfysiologisk fördjupning där kunskapen tillämpas mot olika typer av idrott och olika grupper t.ex. med avseende på ålder, kön och genus. Även tillämpade laborationer och demonstrationer i idrottslabbet ingår. I kursen ingår en individuell uppgift där studenten reflekterar över hur teori och praktik integreras i teamarbete i idrotten.

Ålder, kön och genus är exempel på centrala teman som belyses under hela kursen.

Anmälan och behörighet

Idrottsmedicin för läkare, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Veckoslut, 50%

Antal obligatoriska träffar

8 st

Upplägg för distanskurs

Kursen ges som en modifierad distanskurs med obligatoriska kursträffar

Behörighetskrav

Någon av följande förkunskaper krävs:
- Läkarexamen eller kunskaper minst motsvarande utbildning till och med "klinisk kurs 3" på läkarprogrammet vid Umeå universitet
- Sjukgymnast-/fysioterapeutexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott)
- Sjuksköterskeexamen med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning  inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott)
- Biomedicinsk analytikerexamen inriktning klinisk fysiologi med dokumenterad erfarenhet av idrottsmedicin ur ett kliniskt perspektiv (t.ex. mottagning av idrottsskador, medicinsk personal för aktiva idrottare) eller ur ett akademiskt perspektiv (t.ex. utbildning inom ortopedi, traumatologi, rehabilitering och fysiologi med inriktning mot idrott).

Dessutom krävs engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 88 050 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-34800

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Lars Göran Fjellborg