"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på fördjupning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi utifrån ett interdisciplinärt perspektiv. Kursens syfte är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter om konsultativt arbete inom hälsa och prestation. Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i grundläggande arbetsmodeller för det konsultativa arbetet med individer och grupper som tränar i syfte att bibehålla eller förbättra prestationsförmåga, arbetskapacitet eller hälsostatus. Fördjupad kunskap om olika motivationsteorier behandlas utifrån ett interdisciplinärt perspektiv vid konsultativt stöd för att förändra och befästa en hälsosam livsstil vid exempelvis övervikt.

Vidare skall studenten utveckla kunskap om och förståelse för det konsultativa arbetet med avseende på möte och dialog med klienter som drabbats av övervikt, idrottsskador eller andra idrottsrelaterade problem som exempelvis ätstörningar och överträningssyndrom hos idrottare.

Därutöver ger kursen tillfälle att studera och kritiskt granska olika professionella svårigheter och etiska frågeställningar som rör professionsrollen i dess praktiska och kontextuella sammanhang samt vidare aspekter på sekretess.

Avslutningsvis är målet att studenterna skall tränas i att tillämpa det interdisciplinära perspektivet i analys, värdering av risk och nytta, reflektion, sammanfattning och redovisnng av resultat, muntligt och skriftligt, utifrån kursens tematiska uppgifter.

I kursen ingår ett individuellt fördjupningsmoment inom något av de för kursen ingående teman i form av en individuell skriftlig uppgift.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Apostolos Theos