"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och forskningsdesigner från den idrottsvetenskapliga forskningstraditionen inom samhällsvetenskap. Kursens fokus ligger i att studenterna får praktiska case där de ska designa, samla in data och analysera data
Grundtanken i kursdesignen är att studenterna ska få fördjupad kunskap om forskningsdesigner och metodologiska verktyg som de senare kan använda i sitt idrottsvetenskapliga uppsatsarbete. Kursen ska också hjälpa studenterna i sitt praktiska arbete som tränare i att skapa och utvärdera träningsupplägg utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår också att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten samt att i sina egna och andras arbeten reflektera över forskningsetiska överväganden.

Anmälan och behörighet

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

1 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 1, 7.5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 19 238 kr. Total studieavgift: 19 238 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-21215

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledning