Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 maj 2021)

printicon

Individuellt konstnärligt arbete, B

  • Antal högskolepoäng 21 hp

Om kursen

Kursen är en förjupning av kursen Individuellt konstnärligt arbete, A från termin 1 och tar sin utgångspunkt i studentens enskilda konstnärliga arbete, presentionen av detta samt de val som styr denna process. Under kursens senare del planeras en utställning (individuellt eller i mindre grupp) av ett eget konstnärligt arbete under följande termin som en del av förberedelserna inför examensarbetet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)