"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Individuellt projekt i Artificiell Intelligens

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen riktar sig till studenter på Masterprogrammet i Artificiell Intelligens. I kursen får studenten planera och genomföra ett datavetenskapligt projekt inom området artificiell intelligens (AI) vid antingen ett företag, en organisation eller inom ett forskningsprojekt vid universitet eller högskola. Studenten ska tillämpa de kunskaper och färdigheter hen tillägnat sig under tidigare kurser på arbetsuppgifter eller problemställningar som har anknytning till artificiell intelligens.

Projektarbetet ska ha en tydlig beställare och ska ske i samverkan med de anställda på företaget / i organisationen / i forskningsprojektet. Studenten ska under tiden för projektet föra en dagbok som sedan används som underlag vid en redovisning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)