"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Industridesign för industriell ekonomi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

I kursen ges en orientering om industridesign, dess historia och dess roll i modern produktutveckling, samt dess betydelse för marknadsföring av produkter. Industridesignerns olika arbetssätt och verksamhetsområden belyses, liksom hur designfunktionen hanteras i såväl stora som små företag. Undervisningens upplägg och innehåll är sådant att studenten utvecklar en beställarkunskap för upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. Övrigt innehåll i kursen är bl.a. en översikt över de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, samt exempel på genomförda designprojekt. Frågor om patent och mönsterskydd i relation till innovation och vägen från idé till produkt behandlas också. Ett projekt utförs under kursens gång, där metoder och kunskaper tillämpas praktiskt.Vissa föreläsningar kan ske på engelska.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Birgitta Sundberg (utbildningssamordnare), Adrian Löwander (Institutionsadministratör)