"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ingår som termin 1 i Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram. Kursen behandlar informatonsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang. Den inleds med en introduktion till ämnet biblioteks- och informtionsvetenskap. Därefter studerar du bibliotekets roll i samhället, vetenskaplig informationsförmedling och informationspolitiska frågor.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Biblioteks- och informationsvetenskap