Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Informationsvetenskaplig teori

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursens syfte är att fördjupa de studerandes kunskaper om informationsvetenskaplig forskning. Inom ramen för kursen kommer vi att granska central informationsvetenskaplig empirisk forskning, samt viktiga informationsvetenskapliga teorier och begrepp. Litteraturen som behandlas under kursen belyser både kontextuella och individuella förklaringsmodeller, samt olika perspektiv på vad som är syftet med ämnet informationsvetenskap. Kursen inleds en genomgång av individorienterade informationsvetenskapliga modeller och fortsätter med en granskning av de sociala nätverkens betydelse för individens tillgång till information. Kursen avslutas med ett närmare studium av forskning som bedrivs med ett domänanalytiskt och dokumentorienterat perspektiv.

Anmälan och behörighet

Informationsvetenskaplig teori, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

20 januari 2020

Slutar

29 mars 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-22102

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Biblioteks- och informationsvetenskap